Author: Admin

Puna në grup është një rrugëtim i cili mbart vështirësi, sepse është një proces shumë dinamik, i cili ndikon në rritjen e individit, grupit dhe kompanisë. Por vështirësitë e bëjnë një sfidë të bukur dhe kjo na ndihmon të jemi më fleksibël dhe më të...

Të punuarit larg (remote) është një dukuri relativisht e re për vendin tonë. Landmark është një nga kompanitë më të mëdha në fushën e “Digital-Marketing”. Me më shumë se 150 të punësuar dhe me një pjesë të madhe të klientëve në vende si Britania e...

Landmark Communications dhe Landmark Technologies, realisht unë besoj se jemi një ekip i madh me të njëjtin synim; është një grup me mbi 150 profesionistë në industritë e marketingut, komunikimit dhe teknologjisë së informacionit. Në të vëtretë, unë personalisht e shikoj si agjenci “Digital-Marketing” sepse...

Përpos CV, ajo çfarë kërkojmë ne nga punonjësit e rinj janë vlerat e tyre më të mira dhe energjia pozitive që ata transmetojnë!   Gjatë 2 viteve të fundit, Landmark Technologies është rritur ndjeshëm, si në numër punonjësish, ashtu edhe në shërbimet që ofron. Duke ndjekur shembullin...

Zhvillimet në teknologji ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në jetën e përditshme të pothuaj çdo qytetari i cili posedon një smartphone. Ndikimet e fundit janë tashmë shumë të dukshme dhe të prekshme në aplikacionet e ndryshme ku mund të anëtarësohet çdokush, me ose pa pagesë....

A good manager, whether a CEO or a Managing Director, is characterized by the values and the way he/she manages human resources, ie employees and colleagues. Depending on the profile of the job and the industry in which it is, it also affects the way...

Revolucioni teknologjik ka ndryshuar shumë aspekte në jetën e përditshme, në punë, në familje, në shoqëri dhe kudo. Terma dhe folje të reja janë futur në fjalor dhe tashmë janë pjesë normale e jetës së përditshme. Google dhe Sms janë vetëm dy shembuj shumë karakteristikë...